Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴ Σαγκάη καὶ σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3370 δολλάρια καὶ 119,3360 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1683,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,33. Τὰ γεγονότα στὴ Σαχάρα δὲν προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωροῦνται ὑπὸ ἔλεγχο, ἔστω κι ἂν ἡ Γαλλία μόνο ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους· στὴν Κίνα οἱ ἐκποήσεις τῶν κερδοσκόπων δὲν θεωροῦνται πρόβλημα, καθὼς πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις, γιὰ ἔστω καὶ μικρὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεώς της. Στὴν Εὐρώπη, ἡ πληροφορία γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὶς Ἰνδίες, 189 μαχητικῶν Rafale τῆς Γαλλίας, δημιούργησε κλίμα ἐμπιστοσύνης, διότι εἶναι κατὰ 63 περισσότερα ἀπ’ τὴν ἀρχικὴ παραγγελία καὶ ἐπειδὴ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπέκταση τῆς βιομηχανικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν· μόνο τὰ 18 πρῶτα ἀεροσκάφη θὰ κατασκευασθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στὴ Γαλλία καὶ τὰ ὑπόλοιπα στὶς Ἰνδίες.