Μαλί, Ἀλγερία προεκτάσεις

αἰχμαλωσία 41 ἐργαζομένων σὲ ἐγκαταστάσεις φωταερίου τῆς Ἀλγερίας εἶναι εὐθεῖα ἀπάντηση στὶς γαλλικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μαλί· ἡ ἐπιχείρηση ἀπελευθερώσεώς τους ἀπ’ τὸν ἀλγερινὸ στρατὸ ὁδήγησε στὸν θάνατο τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ πολλῶν ὁμήρων. Στὸ Μαλὶ συνεχίζονται οἱ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις τῶν Γάλλων πρὸς τὶς κατεχόμενες ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς περιοχές, ὅπως καὶ οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ μάχες σῶμα μὲ σῶμα στὴν πόλη Νταϊμπαλί· τὸ Παρίσι στέλνει κι ἄλλες ἐπίλεκτες δυνάμεις, ἐνῶ ἡ Νιγηρία ἀνακοίνωσε, ὅτι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν φθάνουν οἱ πρῶτοι ἐννιακόσιοι στρατιῶτες της. Τὸ πρόβλημα ἔχει διεθνοποιηθεῖ πλέον κι ἀφορᾶ τὴν Ἀλ Κάιντα τῆς Μάγκρεμπ, μὲ ἀρχηγὸ τὸν νεκρὸ φανατικὸ Ἰσλαμιστὴ τῆς Ἀλγερίας. Πάντως ἡ διεθνὴς κοινότης κινητοποιεῖται, διότι ἀπειλεῖται ἡ ὑποσαχάριος Ἀφρικὴ μὲ ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις.