Πόλωση ὡς ἀντιπερισπασμὸς

Στὴν πόλωση τοῦ πολιτικοῦ κλίματος προσφεύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν πλήρη ἀποτυχία του τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ὡς ἐπικάλυψη τῆς ἀμερικανικῆς γονυκλισίας τοῦ προέδρου του· ἀφορμὴ παίρνει ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, γιὰ στροφὴ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως πρὸς τὴν νομιμότητα καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ προηγουμένως πρέπει νὰ διευκρινίσει, ἐὰν ἔχουν πολεμικὸ ὑλικὸ στὸ σπίτι τους τὰ στελέχη του κι ἄν, «θὰ μᾶς πάρει καὶ θὰ μᾶς σηκώσει ὅλους», κατὰ τοὺς βουλευτές του· τὸ κόμμα δὲν ἐπανέφερε στὴν τάξη τοὺς συνοδοιπόρους τῶν κουκουλοφόρων, ὁπότε ὑφίσταται τὶς συνέπειες. Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, ἡ ἔναρξη τῶν ἀνακρίσεων στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ γύμνια τῶν ἐπιχειρημάτων του· κάτω ἀπ’ τὸν τσάρο παρελαύνει τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ στὶς διάφορες λίστες. Ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει μετακομίσει στὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ ἄκρως νευραλγικὲς θέσεις τοῦ κόμματος.