Ἀπεργοὶ καὶ ἀμοιβόμενοι

Οἱ ἐργαζόμενοι στὸ Μετρὸ ἔχουν βρεῖ καλὸ τρόπο γιὰ τὶς ἀπεργίες τους· κηρύσσουν ἀπεργία καὶ διακόπτεται ἡ λειτουργία του, ἀλλὰ αὐτοί, ὡς ἀσθενεῖς, ρεπὼ καὶ ἄδεια πληρώνονται κανονικά, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε. Ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης ἀποκάλυψε τὰ παιχνίδιά τους, ὅτι μιὰ δύο ἑκατοντάδες δήλωναν ὅτι ἀπεργοῦν, ἐνῶ χίλιοι μὲ χίλιους διακόσιους ἦταν στὶς ἄλλες κατηγορίες κι ἔπαιρναν τὸ μεροκάματό τους· οἱ ἀντιδράσεις τῶν συνδικάτων τους γενικὲς καὶ ἀόριστες, ἀλλὰ γεννᾶται θέμα γιὰ τὸ πῶς ἐνέκριναν οἱ προϊστάμενοί τους τὶς μεθοδεύσεις αὐτές. Κάτι παρόμοιο γίνεται καὶ στὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες· ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἦταν τὴν τριακοναετία τὸ ἄντρο τῶν πρασινοφρουρῶν τῆς τριακονταετίας, οἱ ὁποῖοι μεταφέρθηκαν στὸν ΣΥΡΙΖΑ.