Ἰσραήλ, ἀλλαγὴ δυναμικῆς

Οἱ ἐκλογὲς ἔχουν ἀλλάξει τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς ὁ συνασπισμὸς τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου, ἦρθε πρῶτο κόμμα, ἀλλὰ μὲ 31 ἀπὸ 42 ἕδρες στὴ Βουλή, ἐνῶ αὐξήθηκε ἡ δύναμη τῶν κεντρώων κομμάτων· γιὰ νὰ παραμείνει στὴ θέση του ὁ πρωθυπουργὸς χρειάζεται νὰ κάνει ἀρκετὲς παραχωρήσεις στὸ πρόγραμμα του κι ἴσως νὰ ἀφήσει τοὺς ἀκροδεξιοὺς συνεταίρους του, ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατό. Εἶχε προκηρύξει τὶς ἐκλογὲς πρὸ τριμήνου, μὲ τὶς προβλέψεις ὅτι θὰ εἶναι περίπατος γιὰ τὸ κόμμα του, ὁπότε ἐπιχείρησε καὶ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς στὴ Γάζα, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐθνικιστικοῦ προσωπείου του· στὶς ἐπιδρομὲς ὑποχώρησε ἀτάκτως, ἀλλὰ οἱ ἐξαγγελίες γιὰ νέους οἰκισμοὺς στὴ Δυτικὴ ὄχθη, ἐνόχλησαν ἀρκετὰ τὴν εἰρηνόφιλη κοινὴ γνώμη τῆς χώρας, ἡ ὁποία καὶ ἀντέδρασε στὴν κάλπη. Τὰ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης μὲ τοὺς Παλαιστινίους κόμματα ἔχουν τὴν πλειοψηφία στὴν Κνεσέτ, σὲ ἄλλα θέματα διαφωνοῦν.