Κάμερον, δημοψήφισμα 2015

Στὴ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος, μὲ ἐρώτημα, «ναὶ ἢ ὄχι», θὰ προχωρήσει ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς μετὰ τὸ τέλος τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὡς πρὸς τοὺς ὅρους παραμονῆς τῆς χώρας του σὲ αὐτήν· στὶς Βρυξέλλες σχολίασαν μὲ εἰρωνικὰ μειδιάματα τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον, διότι δὲν εἶναι διατεθειμένοι γιὰ οἱαδήποτε παραχώρηση. Ἡ Εὐρώπη, ὑπογράμμιζαν δὲν εἶναι, ἂ λὰ κάρτ . Ἄλλωστε ἄφησε κι ἕνα παράθυρο ἀνοικτὸ ὁ πρωθυπουργός, τὸ δημοψήφισμα θὰ γίνει, τὸ 2015, «ἐφ’ ὅσον κερδίσει τὶς ἑπομένες ἐκλογές», ὁπότε, ἐὰν τὶς χάσει, θὰ ἀποφασίσει ὁ διάδοχός του· τὴν ἀμηχανία καὶ τὴν ἀβουλία τοῦ Λονδίνου ἀποπνέουν οἱ θέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ του. Ἕνα πρᾶγμα θεωρεῖται δεδομένο στὴν Εὐρώπη, ἡ ἐνίσχυση τῆς θέσεως τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος.