Προανακριτικὴ μὲ σκληρὲς συγκρούσεις

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς προβλέπεται ὅτι θὰ ἐξελιχθοῦν μέσα ἀπὸ σκληρὲς συγκρούσεις, παρὰ τὴν μυστικότητα τῶν ἀνακρίσεων, καθὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ὅτι σκοπεύει νὰ ὁδηγήσει στὰ ἄκρα τὶς ἀνακρίσεις· ἤδη οἱ τρεῖς βουλευτές του διαμαρτυρήθηκαν χθὲς γιὰ τὴν δημοσίευση τῶν συζητήσεων τῆς προηγουμένης καὶ τὰ ἀπέδωσαν ὅλα στὴν κυβέρνηση. Ὁ κατάλογος τῶν μαρτύρων μεγάλος, ἀπ’ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου καὶ Εὐάγγελο Βενιζέλο, γιὰ τοὺς ὁποίους συμφωνοῦν ὅλα τὰ κόμμα, μέχρι τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ· ἡ κομματικὴ ἀξιοποίηση εἶναι θεμιτὴ σὲ μεγάλο βαθμό, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς πολιτικής της ἀπηχήσεως, μετὰ τὴν σημαντικὴ κάμψη τοῦ τελευταίου καιροῦ. Ἔτσι ἀποκτᾶ περισσότερο ἐνδιαφέρον ἡ παρακολούθηση τῶν ἐργασιῶν.