Πρόστιμο ΒΡ γιὰ ρύπανση

Στὴν ἐκδίκαση τῆ ρυπάνσεως τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ, ἀπ’ τὴν βλάβη σὲ πλατφόρμα ἀντλήσεως πετρελαίου τὸ 2010, ὁ δικαστὴς ἐπέβαλε στὴν ἀγγλικὴ ἑταιρεία ΒΡ πρόστιμο μαμοὺθ 4 δις δολλάρια· ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται τελεσίδικη κι ὁ πετρελαϊκὸς κολοσσός θὰ τὴν πληρώσει, διότι δὲν εἶχε λάβει τὰ ἀπαραίτητα προληπτικὰ μέτρα κι εἶχε καθυστερήσει ἀρκετὰ στὴν παρέμβασή του γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διαχύσεως τῆς ρυπάνσεως. Ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται δεδικασμένο πλέον παγκοσμίως καὶ γιὰ ἄλλες περιπτώσεις μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος· οἱ ἑταιρεῖες πετρελαίου καταλαβαίνουν ὅτι δὲν εἶναι ἀνεξέλεγκτες στὴ δράση τους. Στὶς τράπεζες, ἡ Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ὑόρκης ἀνακοινώνει νέο πρόστιμο 800 ἑκατομμυρίων δολλαρίων στὴν μεγαλύτερη ἀγγλικὴ τράπεζα, τὴν Royal Bank of Scotland, γιὰ παραπλάνηση τῶν πελατῶν της στὴν ὑπόθεση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων· δὲν ἔχουν τέλος οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὸ πρὸ πενταετίας σκάνδαλο καὶ τὴν συνακόλουθη οἰκονομικὴ κρίση.