Μαλί, ἀνακατάληψη Κιντὰλ

ἀνακατάληψη τοῦ Κιντάλ, στὰ βορειοανατολικὰ τοῦ Μαλί, δὲν ἦταν δύσκολη ὑποθεση γιὰ τὶς γαλλικὲς καὶ κυβερνητικὲς δυνάμεις· οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν χάσει ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις, ἀλλὰ διατηροῦν τὰ κρησφύγετά τους στὴν ἔρημο, ἀπὸ ὅπου κι εἶναι δυσχερὴς ὁ ἐκτοπισμός τους. Ἤδη οἱ γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες ἀποστέλλουν 8000 στρατιῶτες, γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς τάξεως, ἐνῶ Εὐρωπαῖοι ἐκπαιδευτὲς ἀναλαμβάνουν τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ στρατοῦ τοῦ Μαλὶ κι ὁ Ὀργανισμὸς Ἀφρικανικῆς Ἑνώσεως διέθεσε 455 ἑκατομμύρια δολλάρια, ὡς βοήθεια πρὸς τὴν χώρα· ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐνέκριναν ἐπίσης τὴν παροχὴ βοηθείας. Ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς διαχύσεως τῶν ἰσλαμικῶν καθεστώτων στὴ Δυτικὴ Ἀφρική, μὲ ἄμεση ἀπειλὴ πλέον σὲ ὁλόκληρη τὴν μαύρη ἤπειρο. Τὰ πρῶτα βήματα εἶναι ἐπιτυχῆ.