Προανακριτική, διαδικασία

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἔχουν προσφέρει πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τοῦ τσάρου τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ ἀνωτέρων του παραγόντων, ἐνῶ δὲν ἔχουν καταθέσει ἀκόμη οἱ βασικοὶ μάρτυρες• τελικὰ ἡ ἀντιγραφὴ καὶ ἡ ἀπώλεια τοῦ CD καὶ τῶν ὑπολογιστῶν ἔγινε, διότι ἔτσι μόνο ἐξασφαλιζόταν ἡ ἐξαφάνιση τῶν στοιχείων. Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ θὰ ἀπολογηθεῖ ὁ κατηγορούμενος, ἐνῶ φαίνεται ὅτι μᾶλλον θὰ διευρυνθεῖ ὁ κατάλογος τῶν ἐνόχων• δύσκολα πολὺ περιορίζεται πλέον στὸ πρόσωπό του ἡ ἐνοχή, ἂν ἀνοίξει ὁ ἴδιος τὸ στόμα του, ἀφοῦ ἔχει δηλώσει, ὅτι δὲν θὰ δεχθεῖ νὰ γίνει ἡ Ἰφιγένεια τῆς ὑποθέσεως. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς διερωτῶνται γιὰ τὸν ρόλο τῶν ὑστερικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ΑΝΕΛ, διότι κάθε ἄλλο παρὰ διευκολύνουν τὴν διερεύνηση τῆς ἀλήθειας• ἡ τακτικὴ εἶναι ἡ συνήθης τῶν διαδικαστικῶν παρεμβάσεων, ὅταν κάποιος δὲν ἔχει ἄλλους τρόπους γιὰ νὰ παρεμποδίσει τὴν ἐξέταση μαρτύρων.