Προεκτάσεις τρομοκρατικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῆς ἀναρτήσεως τῶν τρομοκρατῶν στὸ διαδίκτυο εἶναι ἐνδιαφέρουσες• λείπουν ἐντελῶς ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ μερικὰ πράγματα αὐτονόητα στὴν ἰσηγορία, στὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου: ἡ διερεύνηση τοῦ κειμένου, ὡς κείμενο καὶ ὡς ἀπόδειξη τῆς συντάξεώς του ἀπ’ τοὺς τέσσερες νεαρούς, διότι εἶναι ἀδύνατο νὰ ἔχουν γράψει αὐτοὶ τὸ κείμενο• κι ἂν ἀκόμη ὑποτεθεῖ πῶς τὸ ἔγραψαν, πῶς τὸ ἔβγαλαν ἀπ’ τὴν φυλακὴ; μὲ ποιὲς διαδικασίες ἀναρτήθηκε στὴν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου, «μπᾶτε σκύλοιιι ἀλέστε». Ὅσο γιὰ τὸ περιεχόμενο: δὲν ἀναφέρουν πουθενὰ ὅτι βασανίσθηκαν στὴν Ἀστυνομία, παρὰ μόνο ὅτι τοὺς φόρεσαν κουκοῦλες καὶ τοὺς κακομεταχειρίσθηκαν. Ἀπὸ ποῦ οἱ πληροφορίες γιὰ βασανιστήρια τῶν μαμάδων, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ἀτλαντιῶν συνοδοιπόρων…