Σύνεση, ὡριμότης Κυπρίων

Οἱ Κύπριοι τὸ τριήμερο τῆς κρίσεως ἐπέδειξαν σύνεση καὶ ὡριμότητα, παρὰ τὸν βομβαρδισμό τους γιὰ καταστροφὴ ἀπ’ τὰ διεθνῆ μέσα• ἐλάχιστοι κατέβηκαν στοὺς δρόμους, ἐνῶ καὶ τὸ ΡΙΚ ἦταν ἀντικειμενικὸ καὶ ὅσο γίνεται περισσότερο ἐνημερωτικό. Καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν ἀτλαντοκίνητη δική μας διαπλοκή• παρακολούθησαν τὶς ἐξελίξεις καὶ ἀνέμεναν τὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ πολλοὶ ἦταν καὶ ὅσοι θεωροῦσαν ἀναγκαῖο τὸ μέτρο, στὴν κατάσταση ποὺ εἶχε φθάσει ἡ οἰκονομία τους. Μερικοὶ ἔκαναν καὶ σύγκριση μὲ ὅσα ἔγιναν στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἀπότομη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση. Δείχνουν οἱ Κύπριοι, κυβέρνηση καὶ λαός, σωφροσύνη καὶ θέληση γιὰ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως.