Διεθνεῖς ἀλλαγὲς τραπεζῶν

Στὶς τράπεζες συμβαίνουν σημαντικὲς ἀλλαγὲς διεθνῶς, μὲ τὴν ἀνακατάταξη τῆς πελατείας τους καὶ τὴν ἐμφάνιση πολλῶν στὶς ἀναδυόμενες χῶρες• στὴ Δύση παρατηρήθηκε τὸ παρελθὸν ἔτος κάποια ὑποχώρηση τοῦ πελατολογελείου τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν, ὑπὲρ τῶν ἀσιατικῶν καὶ ἀραβικῶν, ἐνῶ ἡ μείωση στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἦταν πολὺ μεγαλύτερη. Αὐτὸ ἐξηγεῖται ἀπ’ τὴν σημαντικὴ ἀπαξίωση τῶν ἀγορῶν κεφαλαίου Γουὼλ Στρτὴτ καὶ Σίτυ, μερικῶς ὑπὲρ τῆς Φραγκφούρτης, ἀλλὰ περισσότερο ὑπὲρ τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Χὸνγκ Χόνγκ• ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καὶ οἱ παραφυάδες της, οἱ ὁποῖες ἀκόμη πλήττουν Ἀμερικὴ καὶ Βρεταννία, συμπλήρωσε τὴν συρίκνωση τῶν ἀγγλοαμερικανικῶν τραπεζῶν, ἄλλοτε κυριάρχων παγκοσμίως. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ κλείσιμο τῶν μικρῶν τραπεζῶν συνεχίζεται ἀμείωτο στὶς μικρὲς πολιτείες, ἐνῶ χάνονται οἱ καταθέσεις τῶν ἀποταμιευτῶν, ὡς συνέχεια τῶν τοξικῶν ὁμολόγων• πάντως παρὰ τὰ φαινόμενα αὐτὰ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια αὐξάνονται στὴ Γερμανία καὶ στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης.