Καὶ πληγέντες ἐτελεύτησαν

Ὁ Πελοπίδας πρωτοστάτησε στὴν νέα ἐπίθεση τῶν Θεσσαλῶν γιὰ τὴν κατάληψη τῶν λόφων παρὰ τὸ Θετίδειον, ἐνῶ εἶχε ἀνακαλέσει καὶ τὸ ἱππικό του ἀπ’ τὴν καταδίωξη τοῦ ἱππικοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου• ἀπὸ ψηλὰ εἶδε τὸν τύραννο ἐνθαρρύνοντα τοὺς μισθοφόρους κι ἔτρεξε προκαλώντας τον ὀνομαστικά. «’Αλλ’ ἀναφυγὼν ἐκεῖνος πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐνέκρυψεν ἑαυτόν»• ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐγκαταλείποντας τὴν θέση του κρύφθηκε ἀνάμεσα στοὺς δορυφόρους. «Τῶν δὲ μισθοφόρων οἱ μὲν πρῶτοι συμβαλόντες εἰς χεῖρας ἀνεκόπησαν ὑπὸ τοῦ Πελοπίδου»• ἀπ’ τοὺς μισθοφόρους οἱ πρῶτοι ποὺ ἦρθαν στὰ χέρια ἀναχαιτίσθηκαν ἀπ’ τὸν Πελοπίδα. «Τινὲς δὲ καὶ πληγέντες ἐτελεύτησαν»• μερικοὶ δὲ καὶ τραυματισθέντες πέθαναν. «Οἱ δὲ πολλοὶ τοῖς δόρασι πόρρωθεν διὰ τῶν ὅπλων τύπτοντες αὐτὸν κατετραυμάτισαν»• οἱ πολλοὶ δὲ μὲ τὰ δόρατα ἀπὸ μακρυὰ χτυπώντας τον τὸν κατατραυμάτισαν. Παρασύρθηκε ὁ Πελοπίδας ἀπ’ τὸ προσωπικό του μῖσος κι ἐκτέθηκε μόνος του ἀπέναντι στοὺς περισσότερους μισθοφόρους.