Πρόσφυγες, αὐστηρὸς ἔλεγχος ἀπὸ Φρόντεξ

Ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Φρόντεξ στὰ νησιὰ ἄρχισε μὲ πολλὲς ἀποκαλύψεις∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καθοδηγοῦν τοὺς πρόσφυγες στὴν ἐγκατάστασή τους στὰ διάφορα νησιὰ καὶ διερευνᾶται τὸ ἐὰν ὑπάρχουν διασυνδέσεις μὲ τοὺς διακινητὲς στὴν Τουρκία. Οἱ Εὐρωπαῖοι θυμοῦνται ὅτι ἡ κατάληψη τῶν σιδηδρομικῶν γραμμῶν στὴν Εἰδομένη ἔγινε τὸν Νοέμβριο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἀριστερῶν ἀκτιβιστῶν, μελῶν ΣΥΡΙΖΑ, καὶ ὅτι δὲν παρενέβαινε ἡ Ἀστυνομία, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι θὰ γίνονταν αἱματηρὰ ἐπεισόδια∙ ἀλλὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἀφίξεως τῆς Φρόντεξ, μετὰ ἀπὸ πολλὲς καθυστερήσεις, ἔγινε ἡ ἐκκαθάριση καὶ δὲν ἄνοιξε μύτη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀστυνομικοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ διακινητὲς τῶν μεταναστῶν εἶναι Τζιχαντιστὲς καὶ ὅτι κέρδισαν ἕνα δις εὐρώ∙ διερευνοῦν τὶς διασυνδέσεις μὲ ἐκεῖνα τῆς Εἰδομένης.