Συρία, περίθαλψη ἀσθενῶν

Τὴν ἀνάγκη ἀμέσου μεταφορᾶς τῶν βαρέως πασχόντων, τῆς πόλεως Μαντάγια, σὲ νοσοκομεῖα ἐπιχειροῦν οἱ ὁμάδες περιθάλψεως τοῦ ΟΗΕ, μετὰ τὴν εἴσοδό τους στὴν πολιορκημένη πόλη, ἐνῶ οἱ Ἰσλαμιστὲς ὑποχωροῦν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα∙ στὴν πόλη εἰσῆλθαν οἱ ἐφοδιοπομπές, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ τὴν παράδοση ἐπισιτιστικῆς καὶ νοσοκομειακῆς βοήθειας, κάτι ποὺ ἔγινε καὶ σὲ ἄλλες τρεῖς πόλεις. Στὴν θρησκετικὴ διαμάχη Ἰρὰν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας παρουσιάζεται ὕφεση, καθὼς ἡ Τεχεράνη δήλωσε ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ ὄξυνση τῶν σχέσεων μὲ τὶς σουνιτικὲς χῶρες καὶ τὴν Ριὰντ περισσότερο∙ ἡ διαμεσολάβηση τῆς Μόσχας μέτρησε ἀρκετά, ἐνῶ καὶ τὰ ἐμιράτα τοῦ Κόλπου δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ἔνταση, διότι φοβοῦνταν τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις. Στὸ Μπαχρέιν ἄλλωστε ἡ πλειοψηφία εἶναι Σιίτες, ἐνῶ καὶ οἱ παράλιες τοῦ Κόλπου περιοχές, μὲ τὰ μεγάλα ἀποθέματα πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, κατοικοῦνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Σιίτες.