Ὀμπάμα, βάσεις Τζιμπουτὶ

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος διαβεβαίωσε στὸ τελευταῖο ἐτήσιο μήνυμά του στὸ Κογκρέσσο, ὅτι ἡ Ἀμερικὴ παραμένει ἡ κυρίαρχη δύναμη παγκοσμίως, ἀλλὰ στὴν Μέση Ἀνατολὴ συμβαίνουν ἄλλα∙ ἡ Κίνα ἐγκαθιστᾶ στὸ Τζιμπουτὶ τὴν πρώτη μεγάλη ἀεροναυτικὴ βάση της στὴν Ἀφρική, κοντὰ σὲ μία ἄλλη μικρότερη τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας εἶναι ἄμεση, ὄχι μόνο στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅπου ἡ ἐπέμβαση τῶν Ρώσων στὴν Συρία ἔχει ἀνατρέψει τὴν δυτικὴ ἡγεμονία στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ στὴν μαύρη ἤπειρο∙ τὸ Πεκῖνο προσφέρει οἰκονομικὴ βοήθεια μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν Διεθνῆ Τράπεζα, ἐνῶ ἐφαρμόζει ἤδη πρόγραμμα ἄλλων ἑξῆντα δις δολλαρίων καὶ συμμετέχει στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς πολλῶν χωρῶν της. Στὸ Τζιμπουτὶ κάνει αἰσθητὴ καὶ τὴν στρατιωτικὴ παρουσία της, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει.