2015, χειρότερος πολιτικὸς

Ὡς χειρότερο πολιτικὸ τοῦ 2015 ἀνακήρυξε τὸ Χάρβαρντ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁλόκληρο τὸ ἔτος∙ δηλαδή, ἔγινε παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ διδάσκεται πλέον σὲ πολλὰ μεγάλα Πανεπιστήμια. Ξεκίνησε μεγάλος ἐπαναστάτης καὶ καταλήγει ὡς ἀποδιοπομπαῖος τράγος, κανένας δὲν θέλει ἔστω καὶ ἐπαφὴ μαζί του καὶ νὰ δοῦμε τὸ τί θά κάνει στὸ Νταβός∙ ἡ ἀνάδειξη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν ἀρχηγία τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ συσπείρωση καὶ ἀποφασιστικότητα τοῦ κόσμου της, εἶναι πλέον ἡ καμπὴ στὴν πολιτική μας ζωή. Ἡ θεωρία ὅτι ἀποτελεῖ θλιβερὴ ἀριστερὴ παρένθεση στὴν χώρα ἐπιβεβαιώνεται∙ τὸ ἔρώτημα εἶναι, τί θὰ ἀφήσει πίσω του;