Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0890 δολλάρια καὶ 127,8650 γιέν, μὲ παρόμοια κίνηση τοῦ χρυσοῦ, 1090,45, ἀλλὰ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου, 29,23. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ στὶς τοποθετήσεις τους, διότι δὲν ἄρχισαν ἀκόμη νὰ εἶναι ἐμφανεῖς οἱ προοπτικὲς λύσεως στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία, καὶ παρὰ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων στὸ Ἰράν∙ οἱ περιορισμοὶ ἐκ μέρους τῆς Οὐάσιγκτον σὲ μερικοὺς Ἰρανούς, γιὰ ἐπισκέψεις τους στὴν Ἀμερική, θεωροῦνται ὡς παραχωρήσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στοὺς ἀκραίους τῆς χώρας του, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν σημειώθηκαν σκληρὲς ἀντιδράσεις. Ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου στὰ 28 δολλάρια, μὲ ἐλαφρὰ ἀνάκαμψή του στὴν συνέχεια, προκαλεῖ ἀλυσιδωτὲς ἀντιδράσεις∙ οἱ πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες προβλέπουν μεγαλύτερη μείωση τῶν ἐσόδων καὶ προγραμματίζουν ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ τους, καθὼς ἀναμένεται προσφορὰ νέων ποσοτήτων στὴν ἀγορά, μὲ τὴν εἴσοδο τῶν περσικῆς παραγωγῆς.