Λογοδοσία, κατάσταση ὑστερίας Ναπολεοντίσκου

Ἡ ἀναπόφευκτη λογοδοσία, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἔχει προκαλέσει ὑστερία στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ἐπισκιάσει κάθε ἄλλη σκέψη του∙ οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ κουρεμένου, καὶ τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ δημοσιεύθηκαν, γιὰ ἐπαφὲς μὲ τρίτες χῶρες καὶ γιὰ ἔκδοση παραλλήλου νομίσματος, ἀποτελοῦν πράξεις ἐσχάτης προδοσίας, καθὼς ὁδήγησαν χιλιάδες συνταξιούχους στὸ θάνατο καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες στὴν ἐξαθλίωση ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐξουσίας τους καὶ μὲ ἀποκορύφωση τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ἔγκυροι νομικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν αὐτεπάγγελτη δίωξη τῆς Εἰσαγγελίας, διότι ὅλα ἔγιναν ἐκ προμελέτης, ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τῶν συνεπειῶν τους∙ ἡ ἐξαπάτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι τὸ κίνητρο τῆς προδοσίας, διότι ἡ καθοδήγησή τους ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ὑστέρων. Μόνο ὑποθέσεις μποροῦν νὰ γίνουν τώρα.