Χειμαρρώδεις διαδηλώσεις

Οἱ κινητοποιήσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἔχουν προσλάβει χειμαρρώδη μορφή, με τὴν κυβέρνηση ἀνίκανη νὰ ἀρθρώσει λέξη ἀπέναντί τους∙ ἡ κακοκαιρία, ὄχι μόνο δὲν ἐμπόδισε τοὺς ἀγρότες νὰ ἐνισχύουν τὰ μπλόκα τους, ἀλλὰ ἀντιθέτως δείχνει ὅτι προσέρχονται ὅλο καὶ περισσότεροι, ἐνῶ αὐριο ἀποφασίζεται ἡ πορεία τους, ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ἐπανάσταση τῆς γραβάτας κατέρχεται σὲ νέες διαδηλώσεις. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται πρὸ ἀδιεξόξου, μετὰ καὶ τὴν ψυχρολουσία στὸ Νταβός, διότι εἶναι ὑποχρεωμένος ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν ἀπαντῆσαι, μὲ σαφῆ τρόπο ἐὰν διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ στὸ ἐσωτερικό, διότι ἀπ’ τοὺς δανειστὲς θεωρεῖται μᾶλλον καταδικασμένος∙ ἡ ἐναλλακτικὴ λύση τῆς Νέας Δημοκρατίας πείθει καὶ μάλιστα ἀρκετά. Ἀκόμη καὶ οἱ μεγάλοι ἐπενδυτὲς ἔρχονται στὴν Ἀθήνα, διότι προσβλέπουν στὸ τέλος τῆς ἀριστερῆς περιπέτειας καὶ στὴν ἀνάδειξη κυβερνήσεως μὲ πειστικὸ λόγο καὶ καθαρὸ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό∙ οἱ περιπέτειες στὶς Σκουριὲς καὶ στὶς ΟΛΠ ἀποτελοῦν ἁπτὰ παραδείγματα.