Προειδοποιήσεις χρεωκοπίας

Τὸ ἀδιέξοδο εἶναι πλῆρες, μὲ τὶς προειδοποιήσεις γιὰ χρεωκοπία κατ’ ἐπανάληψη ἀπ’ τὸν Κλάους Ραίνγκλινγκ, ἐὰν δὲν ὁλοκληρωθεῖ σύντομα ἡ ἀξιολόγηση, ἐνῶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν εἶναι ὁρατὴ ἡ ἄρση τῶν τραπεζικῶν ἐλέγχων, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος πέρα βρέχει∙ τὸ ΔΝΤ ὅμως ἀπαιτεῖ, πρὶν συμφωνήσει, ὄχι μόνο ψήφιση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, ἀλλὰ καὶ μαζικὲς ἀπολύσεις. Ἡ χώρα βρίσκεται στὸ κενό, καθὼς αὐξάνονται οἱ πιέσεις γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Σένγκεν καὶ ἡ κυβέρνηση κωλυσιεργεῖ στὴν ἑνοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἡ διαφορὰ μὲ πέρυσι, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς εἶναι ὅτι εἴμαστε σὲ πρόγραμμα καὶ ἡ ὅποια διάδοχος κυβέρνηση θὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη∙ ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς ὅμως εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν βαρεθεῖ μὲ τὶς γελοιότητες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ περισσότερο μὲ τὴν ἐνοχή του στὴν μαγνητοφώνηση τῶν συμβουλίων, ἐνῶ πολλοὶ διερωτῶνται, μὴν τυχὸν μαγνητοφωνοῦσαν καὶ τὰ Εὐρωσυμβούλια. Τίποτε δὲν ἀποκλείεται…