Ἰνδίες, ἐπίσκεψη Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὶς Ἰνδίες συνοδεύθηκε μὲ τὴν ὑπογραφὴ ἕξι συμφωνιῶν οἰκονομικῆς συνεργασίας καὶ πολιτικῆς βουλήσεως γιὰ τὴν ἀγορὰ 36 μαχητικῶν Rafale, ἀλλὰ ὄχι καὶ ὁριστικῆς πωλήσεως∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι ἦταν ἀρκετὰ διακριτικός, διότι δὲν ἤθελε νὰ ἀπογοητεύσει τὸν Γάλλο πρόεδρο, ἐνῶ συνεχίζει τὶς διαπραγματεύσεις καὶ μὲ τὴν Ρωσία, γιὰ τὴν προμήθεια Σουχόι. Οἱ Ἰνδιες ἔχουν τὴν ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη οἰκονομία παγκοσμίως, μὲ 7,3%, ἔναντι 6,9% τῆς Κίνας, καὶ ἀποτελοῦν τὸ μῆλον τῆς ἔριδος τῶν βιομηχανικῶν χωρῶν, διότι ἔχει ἐγκαινιάσει πρόγραμμα μεγάλων ἐπενδύσεων στὴν βιομηχανία καὶ στὶς σύγχρονες ὑπηρεσίες∙ βρίσκεται ἐπίσης στὴν πρώτη θέση παραγωγῆς λογισμικοῦ, κυρίως στὴν Μπανγκαλόρε, ἀπὸ ὅπου ἐξυπηρεῖ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες Ἀμερικῆς καὶ Ἀγγλίας. Ἡ ἰνδουιστικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ μεγάλο ὅπλο της.