Κυριαρχία μεταναστευτικοῦ

Τὸ μεταναστευτικὸ κυριαρχεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες ζητοῦν ἀναστολὴ μερικῶν μηνῶν τῆς Συνθήκης Σένγκεν, ἢ καὶ τὴν προσωρινὴ ἀποβολὴ τῆς Ἑλλάδος, διότι εἶναι ἡ μήτρα τοῦ κακοῦ∙ ἡ ἄρνησή της, ἀκόμη καὶ τώρα μὲ χιλιάδες προφάσεις, στὴ συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι κάτι κρύβει ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ἄλλωστε ἡ ἀποκάλυψη τῶν μαγνητοφωνήσεων τῶν συμβουλίων ἀπ’ τὸν κουρεμένο, μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἔχει πολλαπλασιάσει τὶς ὑποψίες ὅτι πολλὰ κρύβουν στὴν Ἀθήνα∙ ἔπειτα ἀκόμη δὲν ἀπάντησε ἡ κυβέρνηση γιὰ τὶς σχέσεις κορυφαίων στελεχῶν της, μὲ ἐμφανίσεις δίπλα στὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τοὺς τρομοκράτες, παρὰ τὶς διακριτικὲς παρεμβάσεις ἀκόμη καὶ τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου. Ὁ πρωθυπουργὸς βρίσκεται σὲ καραντίνα στὴν Εὐρώπη κι ἔχει ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπ’ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μὲ ἄλλους ἡγέτες. Συζητεῖται πολὺ μὴν τυχὸν μαγνητοφωνοῦσε κι αὐτὸς τὰ συμβούλια!