Ἀδιαφορία κατὰ ἐξεγέρσεως

Ἡ ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν ἄλλων τάξεων ἐπιχειρεῖται νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ εἰκόνα ἀδιαφορίας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἂν καὶ ὁ πανικὸς εἶναι ἐμφανέστατος, μετὰ καὶ τὴν ἧττα τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν προχθεσινὴ συζήτηση στὴνΒουλή∙ τὸ κλείσιμο τῶν δρόμων γίνεται αἰσθητὸ στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἔλλειψη βασικῶν εἰδῶν, ἐνῶ ἡ ἀπεργία τῶν δικηγόρων στερεῖ εἰσπράξεις στὸ δημόσιο, καθὼς δὲν ἐκδίδονται δικαστικὰ ἐντάλματα. Ἤδη οἱ ἀπλήρωτοι φόροι ἀνέρχονται σὲ 85 δις εὐρὼ καὶ αὐξήθηκαν κατὰ ὀκτὼ πέρυσι, ἐνῶ οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ὑπερβαίνουν τὰ δώδεκα δις καὶ ἄλλα τόσα πρὸς τοὺς ὀργανισμούς, μετὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ «κατάσχεσή» τους πέρυσι∙ ἡ κυβέρνηση πελαγοδρομεῖ χωρὶς πυξίδα καὶ προορισμό, μὲ μοναδικὸ μέλημα τὴν ἀποφυγὴ τῆς λογοδοσίας, γιὰ τὴν χειρότερη καταστροφὴ σὲ εἰρηνικὴ περίοδο στὴν χώρα. Ὁ κουρεμένος ἐπανέρχεται καὶ βομβαρδίζει τὸν πρωθυπουργό, μᾶλλον γιατὶ τὸν κρατάει!.