Ἑβδομὰς προστασίας Εὐρώπης

Ἡ Εὐρωζώνη λαμβάνει αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα αὐστηρότατα μέτρα προστασίας της ἀπέναντι στὸ κύμα τῶν μεταναστῶν καὶ τῶν τρομοκρατῶν∙ ἤδη ἔχει ὁλοκληρώσει τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν της καὶ ἔχει ἐξοπλίσει τὴν Φρόντεξ μὲ ὅλα τὰ μέσα, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ διαπραγματεύσεις ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μάλιστα ὑπογράμμισε, ὅτι μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης θὰ ἐπιστρέψουν οἱ πρόσφυγες στὴν χώρα τους∙ δύο προβλήματα παραμένουν πρὸς ρύθμιση, ἡ συνεργασία τῆς ἑλληνικῆς ΚΥΠ μὲ τὶς εὐρωπαϊκές, διότι ἀκόμη κωλυσιεργοῦμε στὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ ἡ συστηματικὴ καταγραφὴ τῶν μεταναστῶν, διότι ὅλο καὶ παρεμβάλλει ἐμπόδια ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὴν κατάσταση καὶ τὴν παρακολουθοῦν στενά∙ ἄλλωστε ἡ προπαγάνδα γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Σένγκεν ἐκπηγάζει ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς ὑποτακτικούς τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἀλλὰ ἔχουν ξεδοντιαστεῖ ἐντελῶς, ἐνῶ ἡ λαϊκὴ ἐξέγερση στὴν χώρα κορυφώνεται.