Βρεταννία, μεταναστευτικὸ

Τὸ μέλλον τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρώπη συζητεῖται καὶ σήμερα στὸν Λονδίνο, μεταξὺ τοῦ Ντόναλντ Τοὺσκ καὶ τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς συμφωνίας εἶναι ἐλάχιστες, καθὼς περιπλέκεται τὸ μεταναστευτικό∙ οἱ Βρεταννοὶ τείνουν πλέον πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως δείχνουν οἱ τελευταῖες σφυγμομετρήσεις, μὲ κύρια αἰτία τοὺς μετανάστες, διότι δὲν δέχονται τὴν ἐλεύθερη ἐγκατάσταση, οὔτε τῶν κατοίκων τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἐνῶ δὲν μετέχουν στὴν Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ περιορίζουν σημαντικὰ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Αύριο θὰ γίνει διάσκεψη γιὰ τὸ Συριακό, μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ἄλλους ἡγέτες∙ ἡ προσέγγιση φαίνεται ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολη, διότι οἱ Βρεταννοὶ παραμένουν πιστοὶ στὴν αὐτοκρατορική τους παράδοση, ἀλλὰ τὸ Σίτυ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες προβλέπουν πολλὰ δεινά, ἂν ἀποκοποῦν ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Οἱ εὐρωσκεπτικιστὲς κερδίζουν στὴν κοινὴ γνώμη∙ ὁ πρωθυπουργὸς μάλιστα ἀντμετωπίζει ἀνταρσία στὸ κόμμα του.