Ἀποκορύφωση κινητοποιήσεων

Οἱ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις ὁδηγοῦνται στὴν ἀποκορύφωσή τους αὔριο, μὲ τοὺς ἀγρότες ἔχειν ἀποκλείσει κυριολεκτικὰ τὴν χώρα, δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα σὲ παραλυσία, καὶ τὴν κυβέρνηση σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως, χωρὶς σχέδιο καὶ γραμμὴ ἀμύνης∙ ἤδη στὴν ἐπαρχία κιαταλαμβάνονται δημόσια κτίρια, στὴν Ἀθήνα κυνηγοῦν στοὺς δρόμους τοὺς ὑπουργοὺς καὶ στὴν Βουλὴ οἱ διαφοροποιήσεις τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν αὐξάνονται. Ἡ ὀργὴ τῶν πάντων, γιὰ τὰ ψέμματα καὶ τὴν κοροϊδία, εἶναι διάχυτη, ἐνῶ στὴν ἀγορὰ παρουσιάζονται σημαντικὲς ἐλλείψεις, ὄχι μόνο εἰσαγομένων προϊόντων, κάτι σύνηθες πλέον, ἀλλὰ καὶ φρούτων καὶ λαχανικῶν, ἐνῶ καὶ οἱ ἐξαγωγὲς ἔχουν ἐπηρεαστεῖ σημαντικά∙ οἱ κατηγορίες μὲ τοὺς ἀποσχισθέντες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποκαλύπτουν πολλὰ ἀπ’ τὰ παρατράγουδα τοῦ πρώτου ἑξαμήνου κυβερνήσεως. Φρίττει ὁ κόσμος μὲ ὅσα μαθαίνει ὅτι γίνονταν στὰ παρασκήνια τῆς ἐξουσίας, ὁ ἕνας καρφώνει τὸν ἄλλον καὶ πάει λέγοντας∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, ὅλα αὐτὰ μόνο ὁ ἀνακριτὴς τὰ ξεδιαλύνει.