Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0916 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 131,8350 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 32,95, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1123,60. Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας προέβη στὴν ἀγορὰ ὁμολόγων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ στὸ Χρηματιστήριο∙ στὴ Δύση ὅμως ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν παραμένει, λόγῳ τῶν χαμηλῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου. Ἡ ΒΡ ἀνακοίνωσε ἀπολύσεις 3000 ἀτόμων, μόλις γνωστοποιήθηκε ὅτι οἱ ζημίες της ἔχουν αὐξηθεῖ στὰ 6,5 δις δολλάρια τὸ 2015∙ ἤδη ἔχει ὑποχρεωθεῖ νὰ κλείσει πολλὰ ὑποθαλάσσια φρεάτια, διότι τὸ κόστος παραγωγῆς τους ἀνέρχεται σὲ ἑξῆντα δολλάρια τὸ βαρέλι. Οἱ συζητήσεις γιὰ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις στὴν Λιβύη ἐπιδεινώνουν τὸ οἰκονομικὸ κλίμα, διότι πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι δὲν εἶναι γνωστὲς οἱ ἐπιπτώσεις∙ ἡ χώρα εἶναι χωρισμένη σὲ πολλὲς φυλές, μὲ βαθειὰ παραδοσιακὴ ἔχθρα μεταξύ τους.