Ζίκα, μετάδοση σεξουαλικὰ

Ὁ ἰὸς ζίκα ἀποδείχθηκε ὅτι μεταδίδεται καὶ σεξουαλικά, καθὼς ἐντοπίσθηκε σὲ ἀσθενῆ στὸ Τέξας ποὺ μόλις εἶχε ἐπιστρέψει ἀπ’ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική∙ ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἔχει ἐκδώσει αὐστηρὲς προειδοποιήσεις καὶ ζητάει τὴν ἀποφυγὴ σεξουαλικῆς ἐπαφῆς, μέχρι τὴν ἐκδήλωση τῶν συμπτωμάτων, γιὰ ὅσους ἐπιστρέφουν ἀπ’ τὶς πληγεῖσες χῶρες. Ἡ ἀνθρωπότης βρίσκεται σὲ παρόμοια κατάσταση μὲ τὸν ἰὸ ἔμπολα, ἀλλὰ τὰ ἐργαστήρια χρειάζονται τουλάχιστον δέκα μῆνες, γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν μέτρων προστασίας∙ στὴν Βραζιλία ἔχει ἀρχίσει ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ κώνωπος, ἂν καὶ δὲν εἶναι τόσο εὔκολος ὁ ψεκασμὸς στὴν ἀχανῆ χώρα. Ἤδη ἀναμένουν τὴν γέννηση χιλιάδων παιδιῶν μὲ μικροκεφαλίτιδα καὶ προβλήματα στὴν ὅραση καὶ στὴν ἀκοή∙ πολλὲς γυναῖκες προσφεύγουν στὴν ἑκούσια ἔκτρωση γιὰ προληπτικοὺς καθαρὰ λόγους.