Ἱστορικὴ ἐπιτυχία ἀπεργίας

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀπεργίας καὶ τῶν ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων ἦταν ἱστορική, παρὰ τὴν προσπάθεια ἀμαυρώσεως της ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς κουκουλοφόρους, ἐνῶ στοῦ Μαξίμου βρίσκονται σὲ κατάσταση παρακρούσεως∙ στὴν Ἑλλάδα δὲν δούλεψε τίποτε σχεδὸν χθές, ἐνῶ συνεχίσθηκε ἡ κατάληψη δημοσίων κτιρίων ἀπ’ τοὺς ἀγρότες ποὺ ἀπειλοῦν καὶ τὸ διαρκὲς κλείσιμο τῶν συνόρων πλὴν τῶν δρόμων. Οἱ λεγόμενοι ἀριστερῆς ἀποκλίσεως ἐπιστρατεύουν τὸν ὑπόκοσμο καὶ τὰ παρακλάδια του, ἀλλὰ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἄμεση ἔναρξη διαλόγου μὲ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις γιὰ τὴν ἐκτόνωση τοῦ ἀδιεξόδου∙ ἡ σκληρὴ γραμμὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐγκαταλείπεται, διότι δὲν διάθέτει πλέον τὰ ἰσχυρὰ ἐρείσματα στὴν Κοινοουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ στὸ κόμμα, ἂν ἔχει ἀπομείνει τίποτε ἀπὸ δαῦτο. Ὁ φόβος γιὰ χρεωκοπία καὶ λογοδοσία εὐθυνῶν εἶναι ἐμφανέστατος καὶ τὸ ἐπισημαίνουν ἰδιαιτέρως οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐνῶ ἡ χώρα βρίσκεται πλήρως ἀπομονωμένη διεθνῶς, καθὼς καὶ ὁ πρωθυπουργὸς χειρότερα στὸ ἐσωτερικό.