Προσφυγικό, αὐτοδικία τοπικῶν κοινωνιῶν

Τὴν μορφὴ αὐτοδικίας προσλαμβάνουν οἱ ἀντιδράσεις τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν στὴν δημιουργία ἐγκαταστάσεων ὑποδοχῆς προσφύγων∙ μετὰ τὴν Κῶ καὶ στὰ Διαβατὰ οἱ κάτοικοι εἰσῆλθαν στὸ στρατόπεδο τῆς περιοχῆς κι ἔδιωξαν τὰ στρατιωτικὰ μηχανήματα ποὺ ἐκτελοῦσαν ἔργα, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν σκηνῶν. Τὸ πρόβλημα γίνεται ἀδιέξοδο, ὁ Ναπολεοντίσκος ἔκλεισε τὴν Καλογρέζα κι ἄνοιξε τὰ σύνορα στὰ ἑκατομμύρια τῶν μεταναστῶν τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν καὶ τώρα θερίζει τὶς θύελλες∙ ἡ δυσπιστία τῶν πάντων ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ κύρια αἰτία, διότι κανεὶς δὲν γνωρίζει τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει αὔριο, ὅταν ἔχει ὑποστεῖ τὸν πλήρη ἐμπαιγμὸ γιὰ ἕναν χρόνο. Οἱ ὑποχρεώσεις ὅμως ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη παραμένουν καὶ πρέπει νὰ ἱκανοποιηθοῦν∙ «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», λέει ἡ παροιμία, ἀλλὰ πληρώνουμε καὶ ἐμεῖς μαζί.