Ναπολεοντίσκος, δουλικὸς

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε ἀπολύτως δουλικὸς ἀπέναντι στὸν Γάλλο καὶ Γερμανὸ ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν γιὰ τὸ προσφυγικό∙ ὁ Μπερνὰρ Καζνὲβ καὶ ὁ Τόμας Μεζιὲρ εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὴν Λέσβο καὶ εἶχαν διαπιστώσει ἰδίοις ὅμμασιν τὴν φρικτὴ πραγματικότητα. Τίποτα δὲν εἶχαν κάνει οἱ ἑλληνικὲς ἀρχές, γιὰ τὴν καταγραφὴ καὶ ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν, οὔτε τὰ μηχανήματα εἶχαν παραλάβει, οὔτε τὰ προγράμματα σιτίσεώς τους καὶ διαμονῆς τους ἦταν ἐπαρκῆ∙ ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε ὅλες τὶς παρατηρήσεις καὶ δὲν ἔφερε καμμία ἀντίρρηση, ἀναφέρουν διπλωματικὲς πληροφορίες, ἐνῶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἀμέσως, ὅσα προτείνουν οἱ δύο ὑπουργοί. Στὴν διπλωματικὴ γλῶσσα αὐτὸ σημαίνει κανονικὴ ὁμολογία ἐνοχῆς∙ ἔπρεπε νὰ ἔρθουν οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ νὰ ἐκτελέσουμε τὶς ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις μας!