Πλήρης διάλυση τῆς χώρας

Σὲ κατάσταση πλήρους διαλύσεως τῆς χώρας ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ κατάσταση, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἀπόντα καὶ κάποιους ὑπουργοὺς τερετίζοντας∙ τὸ Χρημαιστήριο συνεχίζει τὴν κατάρρευση στὰ Τάρταρα, καθὼς οὐδεὶς ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση, οἱ ἀγρότες ἀποκλείουν ὅλους τοὺς δρόμους καὶ οἱ γραβατωμένοι συνεχίζουν τὶς ἀπεργίες τους. Τὶς μέρες καταρρεύσεως τῆς δικτατορίας θυμοῦνται οἱ μεγαλύτεροι, μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ἑταίρους νὰ λένε ὅ,τι τοὺς κατέβη∙ οἱ δανειστὲς δὲν ἐπείγονται νὰ ἐπιστρέψουν, διότι δὲν ἔχει παρουσιάσει καμμία σοβαρὴ πρόταση ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιμένει σὲ πολὺ αὐστηροὺς ὅρους καὶ κατηγορεῖ τοὺς ὑπουργούς μας ὅτι δὲν ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ τί ἀκριβῶς ὑπέγραψαν τὸ Καλοκαῖρι∙ οἱ ἀριστεροὶ ὅμως γιὰ τοὺς ἡμετέρους ἐνδιαφέρονται. Τὸ σημερινὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο προσφέρεται γιὰ κάποια διέξοδο, ἀλλὰ ὁ πανικὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ ὡς παρουσία τὴν δυσκολεύει∙ ἀπαιτοῦνται γενναῖες ἀποφάσεις καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν διαθέτει οὔτε ἀρετὴ οὔτε τόλμη.