Πάνδημο τὸ συλλαλητήριο

Τὸ σημερινὸ συλλαλητήριο στὸ Σύνταγμα προβλέπεται πάνδημο, μὲ τὴν κάθοδο τῶν ἀγροτῶν ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τῶν γραβατωμένων καὶ ἄλλων τάξεων ἀπ’ τὴν πρωτεύουσα∙ ἔχει δευτερεύουσα σημασία τὸ ἐὰν θὰ φθάσουν καὶ μερικὰ τρακτὲρ ἢ ἁπλὰ ἀγροτικὰ αὐτοκίνητα, διότι οἱ ἀγότες ἐμφανίζονται διατεθειμένοι νὰ κατασκηνώσουν ἀπέναντι ἀπ’ τὴν Βουλή. Πολιτικὰ τὸ μέλλον τῆς κυβερνήσεως ἔχει κριθεῖ κι ἀπομένει στὸν Ναπολεοντίσκο νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν τύχη του∙ ἡ προσφυγὴ σὲ αὐταρχικὰ μέτρα, ἁπλῶς ἐπιδεινώνει τὴν θέση του καὶ δείχνει τὴν νοοτροπία του, τὴν δειλία του καὶ τὶς ἐξαρτήσεις του. Πίστεψε ὅτι, ἐπειδὴ κέρδισε δύο φορὲς τὴν μικρὴ σχετικὴ πλειοψηφία, ὅτι ἐλέγχει τὰ πάντα, καὶ τώρα ἀπομένει ἡ λογοδοσία…