Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1331 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 127,6250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 30,30, ἐνῶ ἔκανε ἅλμα ὁ χρυσός, 1223,85. Οἱ δηλώσεις τῆς Τζάνετ Γιέλεν, ὅτι δὲν εἶναι αἰσιόδοξη γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, προκάλεσαν κύμα πωλήσεων στὴν Γουὼλ Στρὴτ κι ἀπὸ κεῖ στὴν Ἀσία καὶ στὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ συνεχιζόμενη πτώση τοῦ πετρελαίου προδιαγράφει νέες περικοπὲς ἐπενδύσεων καὶ δαπανῶν, στὴν ἄλλοτε πανίσχυρη βιομηχανία. Στὴν Ἰαπωνία συνεχίζεται τὸ παράδοξο τῆς πτώσεως στὸ Χρηματιστήριο, ἀλλὰ τῆς ἀνατιμήσεως τοῦ γιέν, ἐπειδὴ οἱ κερδοσκόποι προτιμοῦν τὴν τοποθέτηση τῶν κεφαλαίων τους στὸ ἰαπωνικὸ νόμισμα∙ ἀντιστοίχως στὴν Εὐρωζώνη παρουσιάζεται μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων καὶ τὸ δεκαετὲς γερμανικὸ ὁμόλογο διατίθεται πρὸς 0,2%, δηλαδὴ τὰ ἔξοδα διαχειρίσεως σχεδὸν μόνο.