Μόναχο, ὅρια ἀκροβασίας

Στὰ ὅρια ἀκροβασίας κινεῖται ἡ διεθνὴς πολιτική, μὲ τὶς προειδποιήσεις γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ νέο ψυχρὸ πόλεμο στὸ διεθνὲς συνέδριο ἀσφαλείας τοῦ Μονάχου, ἐκ μέρους τοῦ Δημητρίου Μεντβέντιεφ, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀμερικανῶν κατὰ τῆς Ρωσίας, ἐνῶ ἡ Τουρκία συνέχισε τοὺς βομβαρδισμοὺς κουρδικῶν θέσεων στὴν Συρία∙ ἡ κατάσταση ἐκτονώθηκε μὲ τηλεφωνικὴ συνομιλία Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, κατὰ τὴν ὁποία συμφώνησαν γιὰ στενὴ συνεργασία γιὰ εἰρήνευση τῆς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα τὴν διακοπὴ τῶν βομβαρδισμῶν τῶν Κούρδων. Οἱ συριακὲς δυνάμεις προελαύνουν συνέχεια καὶ ἀπειλοῦν μὲ κατάληψη πλέον τὴν Ράκκα, πρωτεύουσα τοῦ χαλιφάτου, ἐνῶ οἱ σουνιτικὲς χῶρες ἀντιδροῦν μὲ ἀπειλὲς στρατιωτικῆς ἐπεμβάσεως∙ ἤδη ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔστειλε μαχητικά της στὴν τουρκικὴ βάση Ἰτσιρλίκ, ὡς πρῶτο βῆμα κοινῆς δράσεως, ἀλλὰ φαίνεται ἀρκετὰ δύσκολη ἡ ἐπέμβαση, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Ἀμερικανῶν. Τὰ ἀντιμαχόμενα συμφέροντα ἐμποδίζουν τελικὰ τὴν εἰρήνευση.