Τουρκία, ἐξέγερση Κούρδων

Τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐξεγέρσεως προσλαμβάνουν οἱ διαδηλώσεις τῶν Κούρδων στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Τουρκίας, ὡς συμπαράσταση πρὸς τὸν πόλεμο στὴν πατρίδα τους∙ οἱ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία εἶναι σκληρὲς καὶ πολλοὶ τραυματίσθηκαν, ἐνῶ ἔγινε εὐρύτατη χρήση δακρυγόνων καὶ καπνογόνων. Στὴν μεγαλούπολη κατοικοῦν περίπου πέντε μὲ ἑπτὰ ἑκατομμύρια Κοῦρδοι, σὲ φτωχὲς συνοικίες καὶ σὲ ἄθλιες συνθῆκες, ὡς μετανάστες ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ αὐτοὶ ἀντιδροῦν σὲ ἔνδειξη ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς τους ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση πολέμου σχεδὸν στὸ τουρκικὸ Κουρδιστὰν μὲ τὸν στρατό, ἐνῶ βομβαρδίζονται καὶ τὰ ἀδέλφια τους στὴν Συρία. Στὴν Ἄγκυρα τὸ Κουρδικὸ ἐξελίσεται στὸ ἄλυτο πρόβλημά της, διότι ἔχουν ναυαγήσει καὶ τὰ σχέδιά της, μετὰ τὴν ρωσικὴ ἐπέμβαση, γιὰ ἔλεγχο τῆς Συρίας.