Ἔνταση Σινικῆς θαλάσσης

Ἡ ἔνταση στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα κλιμακώνεται, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ καταγγέλλουν ὅτι ἔχουν ἐγκαταστήσει πυραύλους οἱ Κινέζοι στὰ κοραλλιογενῆ νησιὰ Παρασὸλ καὶ ἀπειλοῦν τὶς Φιλιππίνες, Ἰνδονησία καὶ Βιετνάμ∙ τὸ Πεκῖνο ἀπαντάει ὅτι πρόκειται γιὰ τηλεοπτικὸ τέχνασμα τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι, δὲν ἔχει ἐγκαταστήσει ὁπλισμό, παρὰ μόνο ἀεροπορικοὺς διαδρόμους. Ἡ αἰτία εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν ναυτικῶν ὁδῶν ἀπ’ τὸ στενὸ τῆς Μαλαισίας μέχρι τὴν Ἰαπωνία, ἀλλὰ καὶ τὸ κύρος στὴν Ἀσία∙ οἱ Ἀμερικανοὶ στηρίζουν τὴν ἐπιρροή τους ἀκριβῶς στὸ κύρος τους καὶ στὴν ἄσκηση προστασίας στὶς μικρότερες χῶρες, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἀμφισβητεῖ ἐμπράκτως ἡ Κίνα. Ἡ κλιμάκωσή τους μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐπικίνδυνες καταστάσεις, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν περιορίζονται σὲ φραστικὲς ἀνακοινώσεις καὶ ἐκ τοῦ μακρόθεν περιπολίες.