Ἀδιέξοδο μὲ τοὺς δανειστὲς

Τὸ ἀδιέξοδο μὲ τοὺς δανειστὲς ἐπιβεβαιώθηκε στὶς Βρυξἐλλες, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ εὐγενικὸ τρόπο ζήτησαν τὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ὑποβολὴ συγκεκριμένων προτάσεων γιὰ τὴν ἀξιολόγηση∙ ἡ διαφορὰ στὸν τόνο ὀφείλεται στὴν ἄλλη ἐποχή, ἀλλὰ ἡ παράταση τῶν διαβουλεύσεων δὲν συμφέρει στὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἔχει μπροστά της τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση. Οἱ ὑποχρεώσεις μας εἶναι δεδομένες καὶ ὁ φόβος χρεωκοπίας ἐπανέρχεται, ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ κάλυψη τοῦ προγράμματος, ὁπότε εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκταμίευση νέας δόσεως, ὅπως καὶ τὸν Ἰούλιο, ἀλλὰ ὄχι μὲ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση, ἔχουν βαρεθεῖ μὲ τὶς δικαιολογίες καὶ τὰ ψέμματα∙ ἄλλωστε ἦταν ἐμφανέστατος ὁ τυπικὸς χαρακτῆρας τῶν συναντήσεών του μὲ τοὺς ἡγέτες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν θερμότητα ἐκείνης τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἡ ἐκκρεμότης τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τῆς ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἴσως ἀποβεῖ μοιραῖος παράγων στὸν Ναπολεοντίσκο.