Βουλή, βρώμικες προκλήσεις

Ἡ ἀκροδεξιὰ ἐπιχείρησε βρώμικες προκλήσεις στὴν Βουλή, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καὶ Ἄμυνας, μὲ ἀχαρακτήριστες ἐπιθέσεις κατὰ τῆς ἡγεσίας τοῦ στρατεύματος∙ ἔβριζαν, φωνασκοῦσαν, βιντεοσκοποῦσαν, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἐπεισοδίου, ὥστε νὰ τὰ μεταφέρουν αὐτὰ στοὺς ὀπαδούς τους. Ἔδειξαν καὶ πάλι τὸ πραγματικό τους πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψαν ὅτι δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο∙ ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης τοὺς εἶχε ἀρκετὰ καλοπιάσει ὁλόκληρο τὸν χρόνο, ἐνῶ καὶ ὡς ἀντιπολίτευση δὲν εἶχε πεῖ μιὰ λέξη ἐναντίον τους, ὅταν ἀποκαλύπτονταν οἱ παραστρατιωτικές τους προετοιμασίες, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, σιωποῦσε μὲ νόημα καὶ ἐπετίθετο κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἡ ἀκροδεξιὰ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι, ὅσο περισσότερο παραμείνει στὴν ἐξουσία ὁ Ναπολεοντίσκος, αὐτὴ θὰ κερδίζει, καθὼς τὸν κρατάει σὲ πολλά.