Πραγματικότης ἡ ἀπομόνωση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη

Ἡ ἀπομόνωση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη ἔγινε ἀπὸ χθὲς πραγματικότης, καθὼς τὰ Σκόπια ἔκλεισαν τὰ σύνορα καὶ στὴν Βιέννη συσκέπτονται οἱ ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν τῶν δυτικῶν Βαλκανίων, χωρὶς τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό τους, καὶ ἡ Τουρκία ἀρνεῖται κάθε συμφωνία καὶ στέλνει χιλιάδες μετανάστες στὰ νησιά μας∙ ἡ κυβέρνηση ἀντέδρασε μὲ πολλὴ καθυστέρηση, διότι τρέχει ἐπὶ ἕναν χρόνο πίσω ἀπ’ τὰ γεγονότα. Οἱ ἐχθροὶ τῆς χώρας περίμεναν τὴν κατάλληλη στιγμὴ καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε στὸ πιάτο ὁ Ναπολεοντίσκος∙ μοναδική μας ἐλπίδα εἶναι πλέον οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τὴν προστασία τῆς πολιτικῆς συνοχῆς. Βρισκόμαστε χωρὶς κυβέρνηση στὴν πράξη στὴν δυσκολώτερη περίοδο τῆς μεταπολιτευτικῆς ἱστορίας μας∙ θυμίζει τὶς μέρες τῆς καταρρεύσεως τῆς χούντας.