Μείωση τῶν ἐξαγωγῶν πέρυσι

Οἱ ἐξαγωγὲς πέρυσι, ἐξ αἰτίας τῶν τραπεζικῶν ἐλέγχων, μειώθηκαν κατὰ 2,3 δις εὐρώ, ἀναφέρει μελέτη τοῦ Παγκοσμίου Συνδέσμου Ἐξαγωγέων, καὶ προσθέει ὅτι ἀντίστοιχη μείωση ὑφίστανται καὶ φέτος μὲ τὸν κλείσιμο τῶν συνόρων∙ ἡ μείωση αὐτὴ δὲν περιλαμβάνει τὸν ἀντίκτυπο τῆς πτώσεως τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου στὶς ἐξαγωγὲς πετρελαιοειδῶν. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερες, διότι παρεμβαίνουν καὶ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα∙ δηλαδή, ἡ ἀναπτυξιακὴ δυναμικὴ τοῦ 2014 ἐγγυόταν τὴν ἀπογείωσή της καὶ αὐτὴ τὴν ἀνέκοψε ἐσκεμμένα ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση. Ἐὰν δὲν εἶχε μεσολαβήσει ἡ ὑπονόμευση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα καὶ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία θὰ κάλπαζε φέτος καὶ θὰ βγαίναμε στὶς ἀγορές.