Ἄμεσος κίνδυνος χρεωκοπίας

Ὁ κίνδυνος χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἄμεσος πλέον, καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπεξεργάζεται σχέδια παρεμβάσεως γιὰ ἀντιμετώπισή της, πέραν ὅσων ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν προσφυγικὴ κρίση∙ τέτοιον ἐξευτελισμὸ τῆς χώρας δὲν εἶχε φανταστεῖ κανείς, οὔτε οἱ μυστικοσύμβουλοι τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅταν μεθόδευαν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή. Ἡ σύγκληση τοῦ Συμβουλίου τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο, ὄχι ὅπως τὸ Θέρος, γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ὡς ἀφορμὴ γιὰ πολιτικὴ λύση καὶ σχηματισμὸ μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ κανένας ἀρχηγός, καὶ πολὺ περισσότερο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὄχι μόνο δὲν δίδει ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη, ὅτι τηρεῖ τὸν λόγο του καὶ ὅτι διαθέτει τὸ ἀπαιτούμενο κύρος γιὰ τὴν ἐκπροσώπηση τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλωστε ὑπαναχωρεῖ συνέχεια καὶ προσφεύγει σὲ κατηγορίες κατὰ τῶν ἀντιπάλων του, χωρὶς καθόλου στοιχεῖα καὶ μὲ μόνο ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη γελοιοποίησή του. Ἐκπροσώπηση ὑπεύθυνη χειαζόμαστε.