Κύριο μέλημα, ἀποτροπὴ ἐθνικῆς καταστροφῆς

Ἡ ἀποτροπὴ ἐθνικῆς καταστροφῆς, μὲ ἀπρόβλεπτες διεθνεῖς διαστάσεις, μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος, εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῶν ἡμερῶν τῶν Εὐρωπαίων, ὡς κοινοτικὴ ἐγγύηση, καὶ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὡς ἐκφραστοῦ τῶν ἐλπίδων τοῦ κόσμου καὶ τῆς προοπτικῆς τῆς χώρας∙ ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ εἶναι δεδομένη, ὅπως καὶ ἡ ὑγεινομική, ἀλλὰ ἐπείγει ἡ ἀποφυγὴ τῶν προεκτάσεών τους, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει μεσάνυχτα καὶ σκέπτεται μόνο τὴν προσωπική του ἐπιβίωση. Στὴν χώρα δὲν δουλεύει τίποτε καὶ μόνο ὁ πατριωτισμὸς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ πολλῶν ἰδιωτῶν ἐπιτρέπουν τὴν λειτουργία κάποιων ὑπηρεσιῶν∙ παρόμοια διάλυση μόνο στὴν κατάρρευση τῆς δεύτερης χούντας ζήσαμε, ἀλλὰ τὴν πληρώσαμε μὲ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου. Στὸ ἐσωτερικὸ ἡ ἐξέγερση τῶν λαϊκῶν στρωμάτων συνεχίζεται, παρὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀγροτῶν ἀπ’ τὰ μπλόκα, λόγῳ κυρίως τῶν προσφύγων∙ οἱ ἀγρότες ἐπιδεικνύουν αἴσθημα ἐθνικῆς εὐθύνης, ἀλλὰ ὄχι ἡ κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μὲ τὴν κομματικοποίηση τοῦ κράτους καὶ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων. Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι οἱ μέρες της εἶναι μετρημένες, ὅπως δείχνουν, παρὰ τὸ ψαλίδισμά τους, καὶ ὅλες οἱ σφυγμομετρήσεις∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει στὸ μισὸ τῶν ψήφων τῶν τελευταίων ἐκλογῶν καὶ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔρχεται πρῶτος σὲ κανέναν δείκτη. Ἡ δυσφορία τοῦ κόσμου φαίνεται στοὺς προπηλακισμοὺς τῶν ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν, ὅπου κι ἂν τοὺς συναντήσουν, τοὺς παίρνουν μὲ τὶς πέτρες.

Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι δεδομένη, καθὼς δὲν ἔχει δυνατότητες οὔτε διπλωματικῆς ἐπαφῆς μὲ πολλὲς χῶρες∙ οἱ ἄγαρπες, κατὰ τὴν ἀνεκτικώτερη ὁρολογία, κινήσεις μᾶς ἔχουν ἀποκόψει κι ἀπὸ ὅσους πράγματι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ προβλήματά μας. Ἐκεῖ ποὺ καταντήσαμε ἡ διασφάλισή μας ἀπὸ ἐθνικὴ καταστροφὴ ἐπαφίεται πλέον σὲ τρεῖς ἐξωτερικοὺς παράγοντες, διότι ἡ κυβέρνηση ἔχει πλέον παραδοθεῖ πλήρως ὅπως φαίνεται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας καὶ Τζιχαντιστῶν καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἢ εἶναι τόσο ἄσχετοι ὅλοι τους ποὺ δύσκολα πολὺ τὸ πιστεύει κανείς. Πρῶτος, εἶναι ἡ παρέμβαση τῶν μεγάλων τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Βρυξελλῶν, μὲ προεξάρχουσα τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς καὶ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ αὐτὸ φάνηκε ἄλλωστε, ἀπ’ τὴν παρέμβαση τῆς καγκελαρίου στὴν Ἄγκυρα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν διακινητῶν, μὲ ἀποῦσα τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, καὶ ἀπ’ τὶς πιέσεις της στοὺς ἑταίρους γιὰ τὴν ἀποδοχὴ προσφύγων. Δεύτερος, εἶναι ἡ ἐπέμβαση τῆς Ρωσίας στὴν Συρία καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῆς ἐκεχειρίας, μετὰ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Ἀμερική∙ ἐὰν διατηρηθεῖ, τότε ὁδηγεῖται στὴν ρύθμιση τὸ πρόβλημα καὶ στὴν ἀνακοπὴ μεγάλου μέρους προσφύγων. Τρίτος, εἶναι ἡ ἀπόφαση τῶν μεγάλων, Οὐάσιγκτον, Μόσχας, Πεκίνου, Εὐρωπαίων, νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν δημιουργία ἑστίας ἐντάσεως στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος.

Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στὸ κενὸ ἀπὸ πάσης πλευρᾶς∙ διεθνῶς πλήρως ἀπομονωμένη, τὸ κράτος σὲ ὑπολειτουργία καὶ τὸ κόμμα της διαλυμένο κανονικά∙ ὁ Ναπολεοντίσκος οὔτε στὴν Πολιτική του Γραμματεία δὲν αἰσθάνθηκε ἄνετα, καθὼς ἡ κριτικὴ ὅλων σχεδὸν ἦταν σκληρὴ καὶ μὲ ἀκατανόμαστες ἐκφράσεις. Ὅλες του οἱ προσπάθειες δημιουργίας ἀντιπερισπασμοῦ καὶ πολώσεως τοῦ πολιτικοῦ κλίματος ἔπεσαν στὸ κενὸ ἢ μᾶλλον ἔγιναν μπούμερανγκ∙ ταυτοχρόνως ἀποκαλύπτονται οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἰδίου μὲ τοὺς κορυφαίους τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν στελεχῶν του μὲ τοὺς παρακατιόντας, μὲ μοναδικὸ κίνητρο τὴν καταλήστευση τῆς δημοσίας περιουσίας. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι χάνει πιὰ καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν ἁπλὸ λαὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα∙ πέντε μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογὲς καὶ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ζεῖ στὸν κόσμο του καὶ ἔχει ἀποκλεισθεῖ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου πηγαινοέρχεται, ἐκτὸς τῶν ἐπισήμων ἐμφανίσεων, ἀπ’ τὴν εἴσοδο ὑπηρεσίας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δείχνει ὁλοφάνερα τὴν φοβία του καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς δημοσιότητος∙ ὁμολογεῖ ἔτσι ὅτι ἔχει χαθεῖ τὸ μεγάλο χαρτὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἦταν ὁ πρόεδρός του. Ὅταν ἔχει πετάξει κι αὐτὸ οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως φουντώνουν, ὅταν μάλιστα ποτὲ δὲν τὴν διέκρινε πνεῦμα συνεργασίας καὶ συλλογικότητος∙ τὸ ἀντίθετο, ὁ καθένας ἔκανε τοῦ κεφαλιοῦ του καὶ τώρα συνεχίζει ἀκόμα χειρότερα τὸν δρόμο του.

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς συμπληρώνει τὴν εἰκόνα τοῦ χάους∙ μὲ τὸ προσφυγικὸ ρεῦμα σταμάτησαν τὰ πάντα στὴν οἰκονομία, ἐνῶ οἱ ματαιώσεις κρατήσεων στὸν τουρισμὸ φθάνουν καὶ 80% στὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἐὰν συνεχίσουμε ἔτσι, καὶ παραμείνει ἡ κυβέρνηση, ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ κατάρρευση τοῦ τουρισμοῦ, διότι μόνον Κρήτη καὶ Ἰόνια νησιὰ δὲν ἀρκοῦν γιὰ ἀναπλήρωση∙ εἶχαν ἀρχίσει οἱ τουριστικοὶ πράκτορες τὴν προσέλκυση τῶν Ρώσων, μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας, καὶ ἤλπιζαν στὴν ἀπόκτηση μεγάλου μέρους τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ἀπ’ τὴν γείτονα, ἀλλὰ βλέπουν ὅτι δυσκολεύονται τὰ πράγματα. Ἡ διατήρηση τῶν τραπεζικῶν ἐλέγχων μετατρέπεται σὲ μόνιμη θηλειὰ στὸν λαιμὸ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ οἱ προοπτικὲς ἄρσεώς των εἶναι ἄγνωστες∙ οἱ ἐλλείψεις ἀγαθῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν γενικεύεται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιστρέφουμε στὴν πρώτη μεταπολεμικὴ ἐποχή, ὅταν προμηθευόμασταν πολλὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ στὴν μαύρη ἀγορά. Ἄλλωστε στὰ νοσοκομεῖα ἐπικρατεῖ μόνιμη ἔλλειψη φαρμάκων καὶ ἀντισηπτικῶν καὶ οἱ συγγενεῖς ἀναζητοῦν ἔξω τὰ ἀπαραίτητα καὶ τὰ πηγαίνουν στοὺς γιατρούς, ἐνῶ καὶ πολλὲς βιομηχανίες ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα πρώτων ὑλῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μελέτη τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἐξαγωγέων ἀναφέρει ὅτι ἡ ὑστέρηση τῶν ἐξαγωγῶν ἀπ’ τοὺς τραπεζικοὺς ἐλέγχους ἀνῆλθε σὲ δυόμισυ δις εὐρώ, δηλαδὴ σὲ ἕνα δις τὰ δημόσια ἔσοδα.

Ἀπέναντι στὴν κυβερνητικὴ χιονοστιβάδα χάους ἀντιπαρατάσσονται στὸ ἐσωτερικὸ δύο δυνάμεις, ἡ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία, ὡς συμπαγὴς δύναμις∙ ἡ ἐξέγερση ἔχει τὰ στοιχεῖα τῆς συγκροτημένης διαμαρτυρίας, χωρὶς τὴν ἐμφάνιση ἐκτρόπων. Ὁ λαὸς διατηρεῖ τὴν σύνεση καὶ ἠρεμία του, ἐνῶ ἐπιδεικνύει πνεῦμα σωφροσύνης στὶς ἐκδηλώσεις του∙ γίνονται διαδηλώσεις, πορεῖες, χωρὶς προβλήματα, ἐνῶ καὶ οἱ κουκουλοφόροι χάνονται, μᾶλλον ἐπειδὴ τοὺς ἀπέσυρε ἡ κυβέρνηση, διότι φοβᾶται ὅτι τώρα στρέφονται ἐναντίον της. Πάντως ἡ σύλληψη μερικῶν μπαχαλάκιδων ὀφείλεται σὲ λόγους προληπτικοὺς, διότι διαπιστώνεται ἡ αὐτονόμησή τους, εἴτε οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι τοὺς δίδουν τέτοιες ἐντολές, μὲ ἐξολφημένον τὸν Ναπολεοντίσκο∙ ἡ σιγὴ ἀσυρμάτου μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἀπαγωγῆς τῶν τρομοκρατῶν μὲ ἑλικόπτερο λέει πολλά. Ἡ ἀποτροπὴ ἔγινε, χάρις στὴν γενναιότητα καὶ ὡριμότητα τοῦ πιλότου, ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις δὲν ἔδειξαν τίποτε∙ μία ἁπλῆ λεπτομέρεια δὲν διερεύνησαν, πῶς γίνεται πληρωμὴ 5000 εὐρὼ δύο φορές, Δεκέμβριο καὶ Φεβρουάριο, γιὰ ἐνοικίαση ἑλικοπτέρου ἀπὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο καὶ νὰ μὴν κινήσει τὶς ὑποψίες τῆς ΚΥΠ, κάποια κάλυψη ὑπάρχει. Ἡ σωτηρία τῆς χώρας, πέραν τῶν διεθνῶν παραγόντων, χρειάζεται καὶ ἱκανὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ δύναμη στὸ ἐσωτερικό. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀναδεικνύεται ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀποστολή της καὶ τὸ δείχνει ὁ κόσμος στὶς σφυγμομετρήσεις, ἀλλὰ τὸ μετροῦν ταυτοχρόνως καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι.