Δακρυγόνα ἀπὸ Σκοπιανοὺς

Ἡ χρήση δακρυγόνων κατὰ τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τοὺς Σκοπιανοὺς στὴν οὐδέτερη ζώνη ἀποδεικνύει τὴν πραγματικὴ φύση τοῦ καθεστῶτος∙ οἱ δυστυχισμένοι αὐτοὶ ἔχουν ὑποστεῖ τὰ πάνδεινα μέχρι νὰ φθάσουν στὰ σύνορα, ἐνῶ στὴν Τουρκία τοὺς ἔχουν συμπεριφερθεῖ σὰν ζῶα, ὅπως δήλωσε κάποιος Σύρος, ὁ ὁποῖος ἐπαίνεσε τὴν στάση τῶν Ἑλλήνων, τῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ κόσμου. Ὅσο κι ἂν εἶναι ἄλλοι οἱ αἴτιοι τῆς συμφορᾶς, οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ ξεκίνησαν τοὺς πολέμους καὶ ποὺ προστατεύουν καὶ τὰ Σκόπια, ὑπερβαίνει κάθε ὅριο ἀνθρωπιᾶς ἡ συμπεριφορὰ τῶν σκοπιανῶν ἀρχῶν∙ τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ ἐπιβάλλουν τὴν προστασία καὶ τὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων, ἄλλωστε πρόσφυγες ἦταν κι αὐτοὶ πρὸ εἰκοσιπενταετίας.