ΑΠΘ, ἄριστα ἀξιολογήσεως

Τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο ἀξιολογήσεως, πῆρε βαθμὸ ἄριστα σὲ ὅλα τὰ θέματα∙ ἡ πενταμελὴς Ἐπιτροπὴ Ἑλλήνων καθηγητῶν ἀπὸ Πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ ξεσκόνισαν κυριολεκτικὰ τὸ ἵδρυμα, στὸν τρόπο διδασκαλίας, ἐρεύνης, καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν, στὴν ὀργάνωση τῶν τμημάτων, στὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ του δυναμικοῦ καὶ στὴν συμμετοχή του μὲ ξένα Πανεπιστήμια σὲ διάφορους τομεῖς ἐρεύνης. Ἤδη ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει συντάξει τὴν ἔκθεσή της καὶ τὴν παραδίδει στὴν πρυτανεία καὶ στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως σὲ Πανεπιστήμιο, στὰ πλαίσια τῆς σχετικῆς νομοθεσίας. Ἀναμένονται τὰ ἀποτελέσματα καὶ τῶν ἄλλων ἱδρυμάτων, ἂν καὶ σὲ μερικὰ οἱ αἰώνιοι φοιτητές, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς κυβερνήσεως, προβάλλουν οὐκ ὀλίγα ἐμπόδια∙ ἡ διαδικασία ὅμως πρέπει νὰ ὁλοκληρωθεῖ.