Μειοδοσία σὲ γκρίζες ζῶνες

Ἡ μειοδοσία ἀπέναντι στὴν Τουρκία ἔχει ἀρχίσει συστηματικά, καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα τὸ τί θὰ συζητήσει ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του τὴν Τρίτη στὴν Σμύρνη∙ ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν δέχθηκε νὰ θέτει θέμα γκρίζων ζωνῶν τοῦ Αἰγαίου ὁ Τοῦρκος ὁμόλογός του καὶ νὰ μὴν ἀπαντᾶ, ἐνῶ οἱ παραβιάσεις αὐξάνονται καθημερινὰ καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν προβάλλει τὸ πρόβλημα τῶν δουλεμπόρων. Ὁ ὑπουργὸς δικαιολογήθηκε ὅτι δὲν κατάλαβε τὴν μετάφραση, ἐντὸς τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καὶ δὲν ἀπάντησε∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ὅλα εἶναι προσχεδιασμένα, ἀπ’ τὸ ὅτι δὲν φυλάσσονται τὰ θαλάσσια σύνορα καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ρόδου, ὡς ἀποστρατιωτικοποιημένης περιοχῆς ἀπ’ τὸ πρωθυπουργικὸ ἀεροπλάνο, μέχρι τὶς γκρίζες ζῶνες τώρα…