Σκληρὸ παζάρι εὐρωτουρκικὸ

Σὲ σκληρὸ εὐρωτουρικὸ παζάρι ἐξελίχθηκε τὸ Εὐρωσυμβούλιο, μὲ καθοριστικὴ τὴν παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων∙ ὁ πρωθυπουργὸς βρέθηκε πλήρως ἀπομονωμένος, λόγῳ ἀνυποληψίας, μὲ τὴν καγκελάριο σύμμαχο τῆς χώρας καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς φρουρός. Ἡ Εὐρωζώνη βρίσκεται στὴν κρισιμώτερη φάση της, διότι ἀπειλεῖται ἡ ἑνότητά της, καθὼς τὰ περισσότερα μέλη ἀντιμετωπίζουν ὀξύτατες ἀντιδράσεις, μὲ τὴν ἄνοδο τῶν ἀκροδεξιῶν, στὸ ἐσωτερικό τους∙ μᾶλλον δίδεται διέξοδος, ἂν καὶ πολλοὶ ἐπιδιώκουν τὴν διάλυση τῆς ἑνιαίας Εὐρώπης. Ἡ κατάσταση κρίνεται πολὺ ἄσχημη καὶ οἱ εὐθύνες βαρύνουν πολλούς, ἀλλὰ χειρότερα τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἐσκεμμένα ὁδήγησε τὴν χώρα μας σὲ ἀπέραντο καταυλισμό∙ ὁπωσδήποτε κάτι ἐπιδιώκε ἢ καποιες σκοπιμότητες ὑπηρετοῦσε. Δὲν ἔγιναν τυχαῖα, τὸ κλείσιμο τῆς Ἀμυγδαλέζας, οὔτε οἱ καθυστερήσεις στὴν δημιουργία τῶν καταυλισμῶν, εἶναι ἐγκλήματα αὐτά, τὰ ὁποῖα δὲν παραγράφονται εὔκολα. Ἡ λογοκρισία ἀκολουθεῖ.