Ἐπανεμφάνιση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἡ δημόσια ἐπανεμφάνιση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔχει πολλαπλῆ πολιτικὴ σημασία∙ ὁ τέως πρωθυπουργός, σὲ ὁμιλία του στὴν Καλαμάτα, ὑπενθύμισε τὶς προειδοποιήσεις ποὺ εἶχε ἀπευθύνει στὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὶς ὁποῖες δὲν ἄκουσε, ὅτι θὰ κλείσει τὶς τράπεζες, καὶ τὶς ἔκλεισε, ὅτι θὰ ἐπιβάλει ἐλέγχους στὴν κίνηση κεφαλαίων, καὶ τοὺς ἐπέβαλε, ὅτι θὰ ὁδηγήσει τὴν χώρα ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη στὴν ὕφεση, ὅτι θὰ κλείσουν τὰ σύνορα, καὶ τὰ ἔκλεισε. «Παρέλαβε ὀργανωμένο κράτος καὶ τὸ μετέτρεψε σὲ χὸτ σπότ», ὑπογράμμισε ὁ Μεσσήνιος πολιτικός. Ταυτοχρόνως ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὡς προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ κατέληξε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη καιρὸς γιὰ ἐπανόρθωση. Τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις προδιέγραψε μὲ σαφήνεια.